Teckna Olycksfallsförsäkring


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet jämför alla försäkringar

Skulle du råka ut för en olycka som ger skador och försämrad hälsa, kan du få ekonomisk ersättning genom en olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger ersättning och skydd mot skador som uppstår på person genom yttre händelser. Uppstår en skada som ger en medicinsk invaliditet eller sveda och värk så kan en olycksfallsförsäkring ge ekonomisk ersättning.

Så funkar en olycksfallsförsäkring

försäkring vid olycksfall

Man måste kolla upp vad som gäller för olika olycksfallsförsäkringar. Vanligtvis täcker iaf de flesta försäkringar in följande:

 • ersättning utan självrisk,
 • ersättning för medicinsk invaliditet,
 • ersättning för ärr,
 • försäkringen har ett tak, en maxersättning,
 • gäller även utomlands, MEN ekonomisk ersättning ges bara inom Sverige eller Norden.

Olika olycksfallsförsäkringar

Alla olycksfallsförsäkringar är inte identiska med varandra, de kan täcka in olika saker. Kolla upp vad din olycksfallsförsäkring täcker innan du tecknar den. Vissa försäkringar kan ge ersättning för olika saker, man kan tex få ersättning när:

 • försäkringstagaren blir oförmögen till att utföra sitt arbete med minst halvtid,
 • man blir smittad eller sjuk pga av yttre händelser som tex fästingbett,
 • förfryser kroppsdelar eller får värmeslag som en följd av tex klimat.

Flera olycksfallsförsäkringar

Det är tillåtet att ha flera olycksfallsförsäkringar för att få ersättning från flera försäkringar. Skulle en viss grad av medicinsk invaliditet uppstå som ger försäkringstagaren rätt till ersättning, kan man alltså kräva den genom flera olycksfallsförsäkringar.

Olycksfallsförsäkring för hela familjen

Det finns försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkringar som täcker för hela familjen. Kolla med runt med olika försäkringsbolag för att se vilka som erbjuder det.

Olycksfallsförsäkring med extra skydd som tillval

De flesta som är anställda och medlem i något fackförbund har en olycksfallsförsäkring. Den försäkringen ger ett skydd men oftast inte tillräckligt. Sådana olycksfallsförsäkringar via arbetet kan gälla enbart under arbetstid och endast till- och från arbetsplatsen. Därför är ett gott råd att se över dina försäkringar och eventuellt teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring med ett fullgott skydd.

En kompletterande olycksfallsförsäkring kan ge dig ett tillräckligt skydd som täcker in det mesta som behövs. Vanligt är följande kompletteringar på olycksfallsförsäkringar:

 • Sjukförsäkring - Ett tillval för olycksfallsförsäkringen som även skyddar dig mot sjukdom som leder till medicinsk invaliditet. Den kan ge ersättning för medicinsk invaliditet samt sveda och värk vid tex hjärtsjukdomar, hjärnblödning och diabetes.
 • Olycksfallsförsäkring för pensionärer - Du som är över 60 och har gått i pension kan ha fått ett sämre skydd mot olycksfall eftersom gruppförsäkringen via din tidigare anställning inte gäller nu. Kolla upp vad som gäller för dig och din försäkring.
 • Individuell olycksfallsförsäkring - Ger dig ett skydd olycksfall och gäller dygnet runt. För dig som endast är försäkrad via din anställning är detta ett rekommenderat alternativ. Försäkringen kan lämna ersättning för invaliditet vid alla typer av olycksfall.

Jämför olycksfallsförsäkringar


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet jämför alla försäkringar

När du är ute efter att teckna en försäkring gäller det som vanligt att jämföra alternativen för att se skillnader i både pris och vad de täcker. Detsamma gäller även när man letar efter en olycksfallsförsäkring, se till att jämföra olycksfallsförsäkringarna för att se skillnaderna. Det är alltså inte alltid den billigaste försäkringen som är den bästa, den måste också täcka dina behov.